Актуална информация

AddThis Social Bookmark Button

 

Всички курсове са за онлайн обучение

 

Език и ниво

Начало

Занятия

час

Цена

Такса за

Учебни материали

Английски език А1 или

Немски език А1

60 учебни часа


05.09.2022-9.11.2022


понеделник  и сряда

 

18:00-20:00

 

270 лв

 

безплатни учебници


Английски език или Немски език Б1 ниво


 

 


05.09.2022-09.11.2022


 

вторник и четвъртък
18:00-

20:00315 лв42 лв

 

Английски език 20 уч.часа

Програма за свободно общуване
20.09.

2022всяка сряда17:00-18:20165 лв
27 лв

 

Румънски език -А1

30 учебни часа


 

03.09

2022

 

съботно-неделен

или вечерен курс

 

10:00-13:00

 

260 лв

 

42 лв 

Турски  30 уч. часа 

03.09

2022

 

съботно-неделен

 

17:00-19:00

 

255 лв

 

42 лв 

Португалски език

30 уч. часа10.09

2022


съботно-неделен


10:30-12:30


285 лв
42 лв 

Японски

език А1

30 уч.часа


 

07.09

2022

 

сряда

и петък

 

18:00- 19:20

 

250 лв

 

42 лв

 

Китайски език А1

30 уч. часа


 

06.09

2022


вторник и четвъртък


17:00- 18:20

 

 

270 лв
42 лв

 

Български език за чужденци-

50 уч. часа

 

присъствено

 

 

09.09

.2022

 

вторник и

петък

 

 

 

 

18:00-

20:00

 

 

 

 

390 лв

 

 

 

 

 

 

 

42 лв

 

 

 


Норвежки език А1

30  уч.

часа

 3.09

2022

съботно-неделен10:00-12:00305 лвбезплатни


Последна промяна (Неделя, 14 Август 2022 11:58)