Корпоративно обучение
Намерете ни във фейсбук
РегистрацияКой е на линия
В момента има 11 посетителя в сайта

Англйиски за възрастни

AddThis Social Bookmark Button

 

 

Посетете секция стартиращи курсове ( за групови обучения)

за да се запознаете с графика на посещения !


Обучението се извършва на нива - А0/  А1 / А2 / B1 / B2 / C1.

Обучаващи се, които не познават  латинска азбука и  никога не са изучавали чужд език се насочват към първоначално ограмотяване от 24 учебни часа, като така се полагат основите за изучаването на чуждия език и се обръща внимание на  инструкции за работа, азбука, звук и лексика.

Нивата, независимо от учебната програма са разработени за ритмично обучение от 90-120 учебни часа, но  академичната програма на Headaway, както и FACE 2FACE дават възможност за по-гъвкаво и интензивно обучение от 60 уч.часа или т.н скоростно обучение. Курсистите се насочват за най-подходящото обучение безплатно от нашият екип.

Един учебен час е с продължителност от 40 минути, като на посещение се вземат по 3 уч.ч., /т.е. 2 астр.часа./

Посещенията за групи са предимно  по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. При успешно завършване  на нивото се издава свидетелство за завършен езиков курс а ако курсистът на успее да вземе финалният тест се издава Удостоверение за езиково обучение. 

Система на обучение: "New Headway" Oxford University Press в 5 нива: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, доказана световна учебна система №1 в чуждоезиковото обучение, разработена на основата на най-добрите методи и техники ,които допринасят за ефективността в усвояването и затвърждаването на преподадения материал.

I – во ниво /А1/ - New New Headway Elementary:

 • дава възможност на всеки обучаем да взима активно участие в учебния процес
 • развива и четирите езикови умения (говорене, слушане,четене и писане)
 • предлага лексика от около 2000 думи, обогатена от преподавателя чрез допълнителни изрази
 • запознава с пет глаголни времена: сегашно просто, минало просто, сегашно продължително, бъдеще време, изразно с „going to”, сегашно перфектно време
 • поддържа мотивацията на курсистите чрез разнообразен автентичен, аудио – визуален материал
 • следи постиженията и напредъка на обучаемите чрез системни тестове
 • използва изцяло комуникативния метод
 • упражнява изграждането на правилна интонация и произношение

II – ро ниво /А2/ - New New Headway Pre-Intermediate:

 • преговаря, затвърждава и разширява основните лексикални и граматични структури
 • комуникативната методика въвежда повече от 2000 нови думи и фрази провокира с автентични страноведчески източници (вестници, интервюта, разкази и други)
 • предоставя възможност за практикуване на усвоения материал в реални житейски ситуации
 • увлича, заинтригува и предизвиква

III - то ниво /B1/ - New New Headway Intermediate

 • покрива изискванията за ниво В1 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа
 • разширява и затвърждава познатите граматически структури от предходните две нива: Сегашно просто, Сегашно продължително време, Минало просто време, Минало продължително време, Условно наклонение, Перфектните времена, Предаване на непряка реч, Модални глаголи
 • предлага на курсистите един функционален английски език, от който те имат нужда за да работят, пътуват, общуват
 • съдържа специални секции с граматически упражнения
 • подобрява уменията за свободна комуникация

IV – то ниво /B2/ - New New Headway Upper-Intermediate

 

Приемете поредното предизвикателство на учебната серия на New Headway и направете своя английски език „по- жив”.

Всички знания,които сте усвоили успешно могат да бъдат разширени и експлоатирани. За усвояване и за затвърждаване са предложени повече от 3000 лексикални единици .Основният акцент е поставен върху прецизния и правилен изказ, върху дискутирането на общочовешки теми и проблеми.

V – то ниво /С1/ - New New Headway Advanced

 • усъвършенстване на четирите езикови умения - слушане, писане, четене, говорене
 • стимулиране на свободен и правилен изказ
 • задълбочено анализиране на граматичните структури

Последна промяна (Сряда, 14 Април 2021 22:24)